Koncept a príprava eventu 

V Creart Production sa snažíme o to, aby podujatie, ktoré organizujete bolo pre vás radosťou a nie trápením. Vaše predstavy a požiadavky zhrnieme vždy do konceptu podujatia a pred samotnou realizáciou vám poskytneme:

  • základnú ideu a cieľ eventu
  • tému, ktorej prispôsobíme dekoráciu, atrakcie,program, či catering
  • rozpočet podujatia,
  • časový harmonogram prípravných prác a tiež samotného dňa/ dní konania akcie, 
  • zoznam dodávateľov a účinkujúcich, 
  • a tiež vizualizáciu dekorácie. 

Po odsúhlasení všetkých položiek prejdeme k príprave vášho eventu, ktorá zahŕňa dekoračné a technické riešenia na mieru, výrobu a spracovanie grafických materiálov, prípravu programu a scenára či oslovovanie účinkujúcich. Počas oboch týchto fáz sme s vami v úzkom kontakte a informujeme vás o našich krokoch. Na konci prípravnej fázy prichádza to najpríjemnejšie – samotná akcia. 

Poraďte sa s nami